Vi ser flere nyheder og mere kultur på tv

Danskerne har siden årtusindskiftet aldrig brugt så meget tid på at se nyheder og kultur på tv som i 2011.