Vi lever i et farligt Birkerød

Med alle de gravearbejder, der pågår i Birkerød for tiden, er det blevet noget nær livsfarligt at bevæge sig rundt i gader og på veje. Her fredag aften væltede min hustru med sin cykel ved kroen sandsynligvis grundet en af de talrige jernplader, som er udlagt også her. Hun slap med at blive slemt forslået, men det kunne let være gået langt værre. Man undrer sig også over, at overflødige jernplader oplagres midt på kørebanen, f. eks. på Mølledamsvej, i forbindelse med de meget omfattende nedlægninger af kabler. Det er heller ikke OK, at man rask væk tillader sig at placere opgravet jord, brosten og fliser etc. på tilstødende veje, som Nobisvej for eksempel.

Det er simpelthen rent anarki, som umuligt kan være godkendt af Rudersdal kommune. Noget af det seneste, som kunne være endt i en katastrofe, var overgravningen af en gasledning ganske tæt på S-togslinien, hvor en gnist kunne have udløst en større eksplosion. Lykkeligvis gik det ikke så slemt, men der mangler ganske ansvarsfølelse. Kan der ikke gøres noget for at øge borgernes sikkerhed under de igangværende projekter?