Vi kigger gennem nøglehullet

Søren P. Rasmussen, Mosebakken 25, 2830 Virum, medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre

Det er nogle rigtig gode spørgsmål, Erik Lett stiller i DGO den 12.06.08, vedr. hvor pengene bliver af i Lyngby-Taarbæk kommune.

I Venstre har vi stillet det samme spørgsmål mange gange, men det har ikke været muligt at få et ordentligt svar. Vi sidder med følelsen af, at vi kigger gennem et støvet nøglehul. A og C-alliancen, der har styret kommunen siden anden verdenskrig, sidder på borgmesterposten og formandsposterne i 9 ud af 11 fagudvalg i kommunen og ikke er villige til at give andre del i den nødvendige viden.

Men nogle faktuelle oplysninger fra budget 2008 til 2011 kan jeg da give.

1. Kommunens samlede skatteindtægter stiger med over 100 millioner kroner om året, fra 2,809 milliard kroner i 2008 til 3,176 milliard kroner i 2011.

2. Samtidig stiger udgiften til udligningen minus tilskud fra staten med under 20 millioner om året, fra 351 millioner kroner i 2008 til 402 millioner kroner i 2011.

3. Lyngby-Taarbæk er på papiret landets 14. rigeste kommune.

4. Revideringen af udligningsordningen i 2007 koster kommunen 20 millioner ekstra om året.

5. Strukturreformen i 2007 kostede os 15 millioner om året. Dette kan skyldes, at vi ikke skulle lægges sammen med andre kommuner og derfor ikke kom gennem den nytænkning, mange andre kommuner var igennem i forhold til at integrere opgaverne fra amtet.

6. At bruge udligning eller strukturreformen som argument for de nuværende problemer er en dårlig undskyldning. I dette års budget medvirkede Venstre til skattestigningen på 60 millioner kroner, netop for at kunne dække de tab vi havde på udligning og strukturreform, og for at der også kunne være noget til udvikling og nytænkning af kommunen.

Når kommunens budgetter kan løbe løbsk med over 50 millioner kroner på 5 måneder, skyldes det en meget dårlig politisk og økonomisk styring af

kommunen. Og desværre ser det ikke ud til, at der er politisk vilje fra A og C-alliancen til at forholde sig til, at noget er vigtigere end andet, og derudfra træffe de nødvendige beslutninger. De vil hellere udskyde problemet eller skyde skylden på regeringen.