Vi kan ikke gøre noget

"Vi forstår beboerne. Det er frustrerende, men vi har ikke lovhjemmel til at fjerne ruinen eller kræve den fjernet," siger Egedal Kommune

Foto: Kenneth Tanzer