“Vi kan drøfte skatte-nedsættelse for 2013”

Valggruppe1 er klar til at drøfte mulighederne for en generel skattenedsættelse i Furesø

Foto: Helene Stolle

Valggruppe 1, der består af Socialdemokratiet, De Konservative, SF, Dansk Folkeparti og De Radikale, er klar til at drøfte mulighederne for en begrænset generel skattenedsættelse i Furesø i 2013 i de kommende budgetforhandlinger.

"Det skal dog være indenfor rammerne af et ansvarligt budget", siger borgmester Ole Bondo Christensen (Soc.) på vegne af valggruppen.

Tidligere har Venstres Kurt Bork Christensen udtalt, at han mener, at Furesø skal søge den statslige støtte til en skattenedsættelse i 2013.

"Men tilskuddet er midlertidigt, og når det hører op, skal vi selv finde pengene gennem besparelser", siger Ole Bondo Christensen og forklarer, at når særskatten i Farum fjernes i 2014, flyttes der mere end 100 millioner kroner fra kommunens budget til borgernes lommer.

"Det er i sig selv en meget markant skattenedsættelse – og det er der allerede taget højde for i budget 2014", siger Ole Bondo Christensen og fortsætter:

"Men vi drøfter gerne mulighederne for en begrænset skattelettelse i Furesø 2013, men vores udgangspunkt er, at det skal være indenfor rammerne af et ansvarligt budget med et fortsat godt serviceniveau", siger han.