Vi har korrigeret for samtlige budgetskred

Revision roser Allerød Kommunes regnskab

Foto: Michael Braunstein

"I det nye budgetforlig for 2011-2014 har vi korrigeret for samtlige budgetskred. Dermed har vi fået et realistisk budget, som både kan og skal holde de kommende år." Det siger Allerøds borgmester, Erik Lund, K.

Hans udtalelse kommer i forbindelse med det faktum, at revisionen roser Allerød Kommunes regnskab for 2009. På Økonomiudvalgets møde 21. september konkluderede den eksterne revisior, at kvaliteten af kommunens regnskab hører til i den klart bedste ende sammenlignet med landets øvrige kommuner.

"Vi havde inviteret BDO Kommunernes Revision til vores møde for at få deres vurdering af regnskabet for 2009. Der er naturligvis ting, vi kan gøre bedre, men det generelle billede er heldigvis godt. Og som borgmester er jeg ikke mindst tilfreds med, at revisionen vurderer, at vores regnskab hører til i den klart bedste halvdel," siger Erik Lund og fortsætter:

"Bundlinjen i regnskabet giver til gengæld ikke anledning til tilfredshed. Som bekendt endte 2009 med et underskud på 70 mio. kr. Primært som følge af budgetskred på det specialiserede socialområde."

"I det nye budgetforlig for 2011-2014 har vi korrigeret for samtlige skred. Dermed har vi fået et realistisk budget, som både kan og skal holde de kommende år."

I sin endelig vurdering af kommunens regnskab konkluderer Revisionen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Allerød Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009.

Revisionen har også i 2009 også udført en temarevision, der omfatter kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser. Revisionen konkluderer, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges.