Vi er magtesløse over for glasskår

Rudersdal Kommune advarer mod at bade ved populær badebro i Sjælsø

Foto: Peter Mailand