Vi bør genåbne budgettet

Foto: Michael Kjaer
Jan Kjær er formand for SF i Høje-Taastrup.
Jan Kjær er formand for SF i Høje-Taastrup. Copyright www.michaelkjaer.dk

Jan Kjær, Formand i SF, Høje-Taastrup

SF har foreslået forligspartierne at genåbne budgettet for at finde de manglende penge til det specialiserede børneområde også på andre områder, men fortsat arbejde på i fremtiden at få budgettet i balance ved at finde gode, men billigere tilbud til det specialiserede børneområde.

Hvis vi sparer på det specialiserede område nu, sparer vi på de forebyggende indsatser, og det bliver dyrere senere, derfor mener SF, at pengene skal findes på andre områder, hvor det ikke rammer de allersvageste børn. Eksempelvis mindre nyt asfalt på vejene, mindre pasning af de grønne områder, mindre snerydning, ingen julefester og andre færre tilbud, som nok er »Nice to have« men ikke absolut nødvendige.

Vores forslag faldt desværre ikke i god jord hos forligspartierne.

Socialdemokraterne har i avisen foreslået et kontrolleret ansættelsesstop på alle forvaltningsområder, det er det næstbedste forslag, og SF vil inddrage det i vores overvejelserne.