Veteran: Vidste ikke hvad jeg skulle gøre med ligene

Ekssoldat, der sigtes for forældredrab, er af læge erklæret akut sindssyg og skal nu surrogatfængsles.