Vestager: Megacentre bliver ikke en del af vækstplan

Der skal ikke lempes på planloven for at gøre plads til megacentre. Andre hensyn vejer tungere, siger Vestager

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) afviser klart Produktivitetskommissionens forslag om at lempe planloven for at muliggøre megacentre, de såkaldte hypermarkeder, skriver Information.

– I diskussionen om hypermarkeder, synes jeg, at der er andre hensyn, der taler tungere, end det at få store butikker med måske lavere priser, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager til Information.

Hun siger, at hun godt kan "forstå det faglige grundlag, som bliver præsenteret for at lempe planloven", men at hun mener, der også er andre ting, "der taler i mod at gå den vej". Det gælder for eksempel mulighederne for at opretholde livet i bymidterne på landet.

Og selv om Produktivitetskommissionen igen mandag, når kommissionen fremlægger sin slutrapport, vil gentage forslaget om at lempe planloven og tillade hypermarkeder, så bliver forslaget ikke en del af den vækstplan, som regeringen senere vil fremlægge.

– Vi ender med den konklusion, at der godt kan være noget, hvis man udelukkende ser på produktiviteten, der taler for at lempe planloven, men samlet set må hensynet være, at man lader være med at gøre det, siger Margrethe Vestager.

Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd og Forbrugerrådet har tidligere på ugen i hårde vendinger kritiseret en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som ligeledes anbefaler en lempelse af planloven.

Venstre vil derimod gerne lytte til Produktivitetskommissionens forslag.

Allerede kort efter jul sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at regeringen, efter Produktivitetskommissionen har afleveret sin slutrapport, vil fremlægge en vækstplan, der skal følge op på kommissionens anbefalinger.

Men i modsætning til den vækstplan, som regeringen fremlagde sidste forår, og som blandt andet indeholdt en større lettelse af selskabsskatten, vil den nye vækstpakke ikke indeholde store afgiftslempelser, slog Margrethe Vestager fast fredag.