Verdensklasse

Lørdag eftermiddag havde jeg den fornøjelse at uddele Hillerød kommunes Musikpris til Elisabeth Nærum for hendes musiske talent og store engagement i og for musikken i Hillerød. Et stort og velfortjent tillykke til Elisabeth.

I forbindelse med overrækkelsen havde jeg den fantastiske glæde og oplevelse, at overvære Hillerød Musikskoles forårskoncert, hvor de mange dygtige elever bragte os igennem en musikalsk palet af alle slags musikarter lige fra Händel, Beethovens "Für Elise" udsat for blokfløjte og Mozart, videre med Stevie Wonder, Led Zeppelins "Stairway to heaven" og Robert Johnson for fuld guitar for til slut at slutte af med en opera. Godt gået – det var ganske enkelt verdensklasse, og der burde her være blevet uddelt "mindst 100 musikpriser" – tak for oplevelsen !

Denne forårskoncert viste, at det ikke er tomme ord, når vi siger Hillerød, den musiske by og satser hårdt på at blive regionalt spillested. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi fortsat værner om denne specielle tradition, vi har i Hillerød – nemlig at give "plads og rum" til vore egne talenter ved at tilbyde gode muligheder for at udfolde deres talent, uanset om vi taler om musik, teater, kunst eller idræt. Selv om vi ved, at gode og velfungerende daginstitutioner og skoler er vigtig, så skal vi hele tiden arbejde på, at Hillerød fastholder vores position som en attraktiv kultur- og idrætsby med plads til både eliten og bredden.