Venstres vision om et innovativt sundhedscenter på Hørsholm Sygehus er fugle på taget

Af Lars Iversen (SF),formand for Sundhedsudvalget, Hørsholm Kommune:

Som formand for Sundhedsudvalget besøgte jeg Hørsholm Sygehus umiddelbart efter valget for at vurdere, om vi kunne placere et kommende kommunalt sundhedscenter på sygehuset.

Svaret var et klart nej.. Lokalerne var ikke særlige hensigtsmæssige, og det ville koste adskillige millioner kroner at ombygge dem, så de kunne være velegnede til vores borgere. Vi har derfor valgt at pege på Louiselund, hvor kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til et samlet forslag til et nyt helt moderne sundheds- og rehabiliteringscenter.

Det lyder besnærende at samle læger, tandlæger, speciallæger og andre sundhedsudbydere ikke kun fra Hørsholm, men også de omkringliggende kommuner, som Venstre ønsker det. Det er bare en helt urealistisk tanke.

Der er ikke blandt de praktiserende læger i Hørsholm udtrykt noget ønske om at flytte samlet op på sygehuset, og jeg har svært ved at se væsentlige fordele for patienterne. De vil i hvert fald få længere til læge.

Jeg har endnu sværere ved at se, hvorfor vores nabokommuner skulle være interesserede i at sende deres speciallæger, læger mv. ud af kommunen og til Hørsholm?

Regionen har ikke nogen vision om et sundhedshus i Hørsholm. Jeg spurgte regionrådsformand Vibeke Storm om det på borgermødet i begyndelsen af maj om det nye supersygehus i Hillerød.

Et regionalt betalt sundhedshus kan måske komme på tale i Frederikssund og Helsingør, hvor man nedlægger skadestuer. De kan også komme på tale i kommuner, hvor der er lægemangel, og hvor et sundhedshus med moderne lokaler kan være et attraktivt tilbud for nye praktiserende læger. Men i Hørsholm mangler vi ikke læger, og slet ikke speciallæger, og vi har meget tæt til sygehuset i Hillerød, når ulykken sker.

Set i forhold til de fleste andre kommuner i regionen er vi ganske enkelt privilegerede med hensyn til adgang til sundhedsvæsenet, og jeg synes, det vil være helt urimeligt at kæmpe for, at regionen skal bruge flere ressourcer på bekostning af andre, der har større behov.