Venstre og økonomi

Kristian Moberg, Skibby, Lokalformand Venstre og kandidat til kommunalvalget 2009, skriver:

Sommerferieperioden er overstået og hverdagen i gang igen for de fleste. Selv om kommunevalget syntes langt væk, er dagen, den 17. november, alligevel lige om hjørnet, og det er ved at være tid at tone ud med sit kandidatur, som opstillet på Venstres liste til kommunevalget.

Frederikssund kommunes økonomi er ikke bedre end andre kommuners. Jeg mener ikke at kunne huske, at der på noget tidspunkt, gennem de sidste mange år, ikke har været talt om besparelser. Derfor skal vi søge indflydelse og bruge vores stemmer aktivt så vi får mest muligt igennem af vores politik. Vi skal turde prioritere, selv om nogle i første omgang bliver tilsidesat. Skal vi have sundhedscenter, på bekostning af fx vores biblioteker, så vi er klar, hvis vores skadestue lukker. Skal vi undgå reduktion i inventar og undervisningsmateriale i skolen på bekostning af serviceniveau i fx børneinstitutionerne, eller det hele omvendt. Dette blot nævnt som vilkårlige eksempler.

Selv om vores erhverv går den rigtige vej, og selv om Frederikssund kommune, ifølge Børsen, er gået fra plads nr. 81. til plads nr. 59 blandt erhvervsvenlige kommuner, skal vi være endnu bedre til at tiltrække virksomhederne. Vi har erhvervsområder, boligområder og arbejdskraft.

Vi skal tiltrække nye borgere. Det nås ikke ved at reklamere. Tilflyttere søger på nettet de oplysninger, der berører dem. Vi har også arbejde i kommunen, daginstitutioner, skoler. Men det kræver en infrastruktur, der virker. Kommunen har også uddannelser. Der er gjort tiltag til et 10. Klassecenter i Frederikssund. Det forpligtiger også, at infrastrukturen virker. Særligt i Hornsherred, som mister 10. Klasse i nærområdet. Vi skal bruge den indflydelse kommunen har, til at gøre de gymnasielle uddannelser i Frederikssund kommune attraktive og blandt de bedste, så kommunens unge vælger disse, i stedet for at søge disse uddannelser hos vores nabokommuner. Vi må ikke glemme yderområderne, vi skal passe på ikke lukke ned i landområderne. Holde fast i erhvervs-, handels- og boligområder, så det ikke ender med stokroseidyl, selv om det kan være meget hyggeligt. Kommunens borgere skal engageres og tage ansvar, så de bliver interesseret i, at vi har en god og attraktiv kommune.

Vi skal turde gå nye veje. Men vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken, hvis den allerede findes hos naboen. Min opfordring skal derfor være, at når krydset sættes, stemmes personligt. Så er du med til at sikre, at »din« mand m/k får indflydelse i det nye byråd.