Venstre er kørt ud på et sidespor

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Når du melder ud i offentligheden at der ligger personlige motiver bag mit forslag (DAGBLADET 11. januar), og at jeg ikke respekterer almindelige demokratiske spilleregler og valg, er det ikke rigtigt.

Jeg anerkender, at du er lovligt valgt og er spidskandidat for Venstre. Men det behøver jo ikke at være en evighedstilstand.

Efter at du blev valgt i august, er der sket store ting. Venstre er kørt ud på et sidespor, Venstre er sat uden for indflydelse. Det er politik, og det er Venstre nødt til at forholde sig til.

Det har sikkert ikke været helt nemt for venstres kommunalbestyrelsesgruppe, der er enig om at ønske et nyt opstillingsmøde. Det er politik på højt niveau, der i allerhøjeste grad fortjener anerkendelse og respekt. Du står helt alene uden for gruppen, men kunne du overveje at tilslutte dig den, så er der mulighed for, at forslaget vedtages på generalforsamlingen uden afstemning? Det kunne tjene Venstre og være med til igen at samle et splittet Venstre. Jeg ser frem til dit positive svar.

Hvis man vil være borgmester, skal man kunne vinde over alle andre kandidater, så hvad er egentlig problemet?

Det ville være dejligt, om Venstre for en gangs skyld kunne fremstå samlet. Lad os række hånden frem.

Generalforsamlingen vil udvise rettidig omhu for Venstre.

Vi har alle en interesse i, at så mange som muligt møder frem. Og ikke mindst Venstres trofaste kernemedlemmer. Det er nu der er brug for jer.

Det er nu, at der skal træffes beslutning om Venstres fremtid. Det er nu, at der skal træffes beslutning, der rækker langt videre end de næste fire år. Der er nu, at det skal afværges, at Venstre havner i en politisk ørkenvandring.

Men man skal huske at betale kontingentet og senest onsdag 18. januar, syv dage før generalforsamlingen 25. januar – ellers har man ikke taleret og må ikke stemme. Jeg har betalt.

Gerhard Nagott

Thorsvænge 19

Rødvig

medlem af Venstre i cirka 30 år

Redaktionen har forelagt læserbrevet for borgmesteren for at give ham mulighed for at svare på afsenderens konkrete spørgsmål. Han har meddelt, at han ikke ønsker at kommentere sagen i dag.

red.