Vejret stoppede klimamøde i Fredensborg

Ganske pudsigt kom en snestorm i vejen for det klimamøde, som ellers skulle være afholdt på Fredensborg Bibliotek 2. februar. Derfor så arrangørerne fra Agenda 21 sig nødsaget til at aflyse mødet og finde en ny dato. Den er nu blevet fastsat til torsdag den 11. marts kl. 19.30 på Rådhuset i Kokkedal.

På mødet vil man kunne møde de samme deltagere i panelet, som det først var annonceret. Det vil sige borgmester Thomas Lykke Pedersen (A), med Søren Dyck Madsen, klimamedarbejder i Det Økologiske Råd, og formand for Plan- og Energiudvalget Lars Simonsen (B), der hver kommer med et oplæg, der sætter fokus på, hvor der bedst kan sættes ind på nationalt og kommunalt plan for at imødegå de miljømæssige udfordringer.

Derefter åbnes der op for spørgsmål fra og debat med de fremmødte.