Vejledning til lokalplanen

Plan og ejendomsudvalget har godkendt en vejledning til lokalplanen i Karlebo landsby, der blev vedtaget i 1985.

Vejledningen er blandt andet et resultat af en række sager i Karlebo Landsby, og en efterfølgende dialog med borgere i området om lokalplanens bestemmelser. Formålet er, at hjælpe borgerne til at forstå lokalplanens bestemmelser, og vise hvilke kriterier kommunen vil lægge vægt på i forbindelse med dispensationssager. Vejledningen er ikke et regelsæt, men en vejledning om en ny administrationspraksis som skal sikre en ensartet sagsbehandling baseret på en individuel vurdering af den enkelte sag.

Vejledningen gennemgår de mest aktuelle bestemmelser i forbindelse med til- og ombygninger. Der er også 3 afsnit om forhold som ikke er direkte reguleret af lokalplanen, men som forvaltningen vurderer der er behov for en vejledning om. Det drejer sig om udestuer, solfangere samt altaner og tagterrasser.

Vejledningen skal danne grundlag for en folder, som skal udarbejdes i samarbejde med landsbylaugets bestyrelse.