Vejbelysningen i Horsemosekvarteret

Af: Leif Scheidermann, Hvidehusvej 7, 3450 Allerød:I Horsemosekvarteret er ændringen af luftledningerne til jordkabler ved at være afsluttet. Samtidig er en ny vejbelysning etableret. Fjernelsen af de fem luftledninger har, hvor tynde de end var, haft en overraskende stor positiv virkning på opfattelsen af uderummet, som nu fornemmes friere og mere åbent end før. Ligeledes har fjernelsen af de gamle kraftige træmaster gjort vejbilledet lettere og behageligere, da de nye master er både spinklere og lavere. Desuden er erstatningen for de gamle armaturer, hvoraf især den type, der udgik fra mastetoppen, var uskøn, af væsentlig bedre design. Lægges hertil den forventede større forsyningssikkerhed, er der grund til tilfredshed. Så meget mere ærgerligt er det, at en enkelt kikser synes af have sneget sig ind. Ligesom tidligere er der igen anvendt to forskellige modeller, hvad der næppe er nødvendigt, eftersom områdets vejbredder ikke varierer meget. Herved opstår en unødvendig disharmoni. Skulle der være belysningsteknisk behov for den noget højere placerede model på nogle af vejene, og som pudsigt nok er den spinkleste og mest elegante, kunne man blot have valgt den samme type i lidt lavere udgave, hvor det var tilstrækkeligt. I stedet har man her valgt en anderledes og unødvendigt kraftig mast og herpå monteret en anden lampemodel. De virker desværre, som om de ikke er skabt til hinanden. For Horsemosens vedkommende er det vel tvivlsomt, om noget kan ændres, men for den ikke renoverede del af byen er det måske endnu muligt for beboerne at få indflydelse på udformningen af den nye belysning.