Vej- og parkopgaver skal atter løses kommunalt

Foto: Bjørn Armbjørn