Vandt hævd på jorden

Skal en kommune anerkende, at en borger har vundet hævd på et stykke jord, som vitterligt altid har tilhørt kommunen.

Ja, det skal den, når der er afgørende argument for det!

Den gamle Danske Lov siger at der kan vindes hævd på et areal, selv om det uretmæssigt og uden aftale herom, har været benyttet med en vis intensitet og til stadighed i over 20 år.

Det er netop sket i Dagløkke, hvor et areal er placeret på en sådan måde, at både ejeren af ejendommen og de kommunale myndigheder har ment, at det tilhørte den omtalte gård.

Derfor besluttede byrådet, at man ikke vil indgå i en retssag,, der uden tvivl vil falde ud til ejerens fordel.

J. H.