Vandet bliver lidt dyrere i Ishøj

Vandprisen i Ishøj stiger en smule i 2017. Det skyldes blandt andet, at man investerer i klimatilpasningsprojekter.
Vandprisen i Ishøj stiger en smule i 2017. Det skyldes blandt andet, at man investerer i klimatilpasningsprojekter.

Almindelige forbrugere i Ishøj Kommune kommer til at betale to kroner mere per kubikmeter for deres vand i 2017.

Takstforhøjelsen fra 55 kroner til 57 kroner per kubikmeter i vand- og spildevandstakster skyldes, at rensning af spildevand på Avedøre Renseanlæg i 2015 blev to millioner kroner dyrere end forventet og samtidig, at man i kommunen i disse år investerer massivt i klimatilpasningsprojekter, oplyser formanden for Ishøj Forsyning, Ebbe Rosenberg.

Tilbage i 2014 var vandprisen også 57 kroner for en kubikmeter vand. De to sidste år har vandtaksten ligget på 55 kroner.

»For en gennemsnitsfamilie, der bruger cirka 110 kubikmeter årligt, betyder forhøjelsen cirka 20 kroner ekstra om måneden. Men vandprisen vil stadig ligge et pænt stykke under, hvad forbrugerne i vore nabokommuner skal betale,« siger Ebbe Rosenberg.

Vandtaksten er sammensat af to dele. Den ene del er for det vand, man forbruger. Hertil kommer en spildevandstakst for det vand man sender ud gennem afløbet til rensning. For 2017 gælder det, at vandprisen per kubikmeter vil falde med to kroner (fra 22,59 til 20,52 kroner). Spildevandstaksten stiger til gengæld med fire kroner per kubikmeter (fra 32,41 til 36,48 kroner), hvor de to kroner skyldes den nævnte efterregulering fra 2015.