Vand på Blovstrød Skole

Af Hanne Bøtker Riedel og Jørgen E. Jakobsen

For tredje år i træk har Blovstrød Skole deltaget i Grønt Flag – Grøn Skole kampagnen. Mens det de første to år handlede om Affald og Hit med Naturen, har emnet i dette skoleår været Vand.

Arbejdet har primært været koncentreret omkring de mindre klasser og mellemtrinnet. De enkelte klasser har arbejdet med emnet hele året, men i to uger i april stod der vand på skemaet i indskolingen.

Besøg på Danmarks Akvarium, finde- og oplevelsestur til stranden, masser af forsøg med vand og is, digte om havet og store malerier med masser af fisk og andre underlige havdyr var blot nogle af aktiviteterne i løbet af de to uger.

Sidst i maj havde vi store vandsparedag, hvor vandet var lukket på skolen. Heldigvis stillede Beredskabsstyrelsen med en vandvogn, så der kunne hentes vand til toiletter og tørstige ganer. Meningen var at sætte fokus på vand som en resurse, der ikke er uendelig. Vi skal tænke os om, når vi bruger vand.

En del klasser har fulgt vandets vej. Startende ved vandværket og videre til skolen, hvor pedellen viste vandmåler og rørene, der løber i kælderen under skolen.

Besøget på Lillerød Vandværk var et hit blandt eleverne. Den store vandtrappe og bassinerne, hvor vandet blev renset, var spændende at se.

På rensningsanlægget blev det holdt på næser, mens den flinke Ib, der viste os rundt, havde vænnet sig til lugten. Han havde også arbejdet der i mange år.

Igennem skoleåret har skolens Miljøråd holdt regelmæssige møder, hvor der er blevet diskuteret miljøregler for vand samt mange af de gode ideer, eleverne har haft.

Alt i alt har det været et godt "vandår" på Blovstrød Skole.