Væltet stillads ikke involveret i nogen faglig konflikt

Der hersker ingen faglig tvist om væltet stillads på Scandiagade, fortæller stilladsformand.