V: Klogt at afskaffe Socialministeriets lukkede puljer

Der skal være åbenhed om støtte til sociale projekter, siger V og bifalder opgør med de lukkede puljer