Utroværdig undersøgelse af madpriser

Sidste nummer af Villabyerne bragte på forsiden en artikel med overskriften 'Ældremad kræver penge på kistebunden'.

Artiklen henviser til en undersøgelse, Ældresagen har foretaget, og hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune med en pris på 79,50 kroner på mad til hjemmeboende pensionister placerer sig på en 2. plads blandt landets dyreste kommuner.

Det er ikke troværdigt og rigtig ærgerligt, at Ældresagen baserer sit resultat på en undersøgelse, hvor man sammenligner produkter, der er forskellige fra kommune til kommune.

Vi har i Gentofte Kommune i modsætning til de fleste andre kommuner givet de ældre mulighed for at vælge mellem tre muligheder: Varm mad, kølemad eller frostmad. Det siger sig selv, at det er dyrere at få varm mad bragt lige til døren hver dag frem for køle- eller frostmad, bragt en eller to gange om ugen.

Hvis man vælger varm mad, koster en portion ganske rigtigt 79,50 kr. for en hovedret og en biret, hvis den leveres om aftenen, og 76.50 kr., hvis den leveres til middag.

Der gives et tilskud til pensionister, som har helbredstillægskort (dvs. pensionister, der kun har mindre indtægter ud over folkepensionen) på henholdsvis 25 kr. ved levering om aftenen og 22 kr. ved levering til middag. Det bringer prisen ned på 55,50 kr. pr. portion. Vælger man i stedet køle- eller frostmad, med udbringning to gange om ugen, koster samme menu 59,50 kr. pr. portion. Tilskuddet er her 15 kr. pr. kuvert, hvilket er 50 øre mindre pr. portion end det generelle prisloft, Ældresagen anbefaler.

Køle- og frostmad er mad, som bliver vacuumpakket, umiddelbart efter den er fremstillet, og som derfor har en længere holdbarhed. Der leveres 3-4 portioner ad gangen, som opbevares i køleskab eller fryser og varmes i mikroovn, umiddelbart før den skal spises. Kvaliteten er den samme på køle- og frostmad som på den varme mad. Selv om varm mad altså er dyrest, er det den løsning, langt de fleste pensionister vælger. 201 får bragt varm mad om aftenen. 114 får bragt varm mad midt på dagen, og kun 72 har valgt køle- eller frostmad. Vi er derfor glade for at kunne give de ældre i Gentofte mulighed for fortsat at kunne vælge varm hver dag og synes, at det er ærgerligt, at Ældresagens undersøgelse sætter denne mulighed i et dårligt lys.

Ældresagens forslag om et lovmæssigt fastsat loft på 45 kr. på mad til penionister – uanset den enkeltes formue- eller indtægtsforhold – forekommer hverken fornuftigt eller ansvarligt. Hvis folketinget fortsætter med at opfinde nye tilskud til borgere, der selv har råd til at betale, er der to muligheder: Enten sender vi skatterne på himmelflugt, eller også må vi skære i serviceydelserne til dem, der virkelig har brug for hjælp og bistand.

Kirsten Kierkegaard, Formand for social- og sundhedsudvalget