Usserød Kongevej spærret de næste tre søndage

Vejspærring nødvendig mens der repareres rør