Usserød Kongevej-forskønnelse betyder omlægning af trafik

Ændringer for trafik og busser på Usserød Kongevej og Ribisvej

Nu indledes den første etape af forskønnelsen af Usserød Kongevej. Det gælder strækningen ved KongevejsCentret, og arbejdet begyndes på mandag.

Det betyder samtidig, at der sker en omlægning af trafik og busser, oplyser projektleder Johanne Leth Nielsen fra Team Vej og Park hos Hørsholm Kommune, i en pressemeddelelse.

I perioden fra søndag aften/nat den 5. august til og med uge 45 (11. november) bliver al nordgående trafik på Usserød Kongevej ledt bagom Kongevejscenteret ad Ribisvej.

Arbejdet med at forskønne Usserød Kongevej omfatter desuden flytning og midlertidig nedlæggelse af busstoppesteder på vejstrækningen.

Ifølge projektleder Johanne Leth Nielsen vil stoppestedet lige ud for Kongevejscenteret flyttes til Ribisvej, og stoppestedet ved Hækkevej nedlægges, hvor der i stedet henvises til stoppestedet ved Bolbrovej.

"Mens projektet står på, er det også nødvendigt at indføre et midlertidigt parkeringsforbud på østsiden af Ribisvej. Det skyldes behov for fremkommelighed for busser og plads til midlertidigt stoppested," meddeler Johanne Leth Nielsen fra Team Vej og Park videre.

I hele perioden vil være uhindret adgang til parkeringspladserne ved Kongevejscenteret og Meny Dalgaard Supermarked. Ahornvej er ligeledes åben og dermed bevares også adgangen til parkeringspladsen bag REMA 1000.

Hørsholm Kommune er bygherre på projektet, og entreprenøren er Nordkysten. Hele forskønnelsesplanen af Usserød Kongevej kan ses på www.horsholm.dk/kongevej, hvor der løbende vil blive orienteret omkring projektet.