USA mener Kina løber fra København-aftale

USA's klimaforhandler, Todd Stern, siger, at Kina, Brasilien, Sydafrika og Indien forsøger at udvande resultatet fra klimatopmødet i København.

USA kritiserer Kina og en række store udviklingslande for at forsøge at udvande den klima-erklæring, der blev vedtaget på topmødet i København i december.

– De erklæringer, vi har set fra Kina og andre BASIC-lande viser et ønske om at begrænse aftalens betydning, siger den amerikanske regerings klimaforhandler, Todd Stern.

BASIC-landene er Kina, Brasilien, Sydafrika og Indien.

Stern mener, at disse lande er vage i deres udmeldinger om, hvordan de vil sikre CO2-reduktioner i overensstemmelse med København-erklæringen. Han advarer Kina og de øvrige lande mod at vælge de dele af aftalen, som de kan lide, mens de ignorerer de andre dele.

Topmødet i København mundede ikke ud i en juridisk bindende aftale, men et løfte om, at den globale temperatur kun med stige med to grader. Mexico, som er vært for det næste klimatopmøde i december, har fået opgaven at nå en bindende aftale.

Stern betegner topmødet i København som "kaotisk" og siger, at det "virkelig på et tidspunkt forekom at være dødsdømt".

København-erklæringen kom først i hus i den allersidste time på topmødet i Bella Center. På det tidspunkt lurede en fuldstændig fiasko.

Stern mener, at de reduktionsmål, som BASIC-landene opstiller frem til 2020, er "tvetydige". De fire store udviklingslande afviser således, at deres reduktioner skal være underlagt international kontrol.