Urimeligt at Margit Enderlein må stoppe

Vicky Holst Rasmussen, Marianne Røgen, Jørgen Hvidemose og Ib Sørensen.

Socialdemokratiske medlemmer af byrådet i Egedal, skriver:

Det er helt urimeligt, at Margit Enderlein skal stoppe i kommunalbestyrelsen.

D. 1. august vender Socialdemokraten, Vicky Holst Rasmussen tilbage efter endt barselsorlov. I hendes sted har Margit Enderlein vikarieret.

Men det er alligevel ikke rimeligt, at Margit Enderlein skal stoppe. Den socialdemokratiske gruppe ønsker, at Bent Belling stopper og giver plads til Margit Enderlein.

Ved kommunalvalget havde Socialdemokratiet listeopstilling. Bent Belling, der stillede op som socialdemokrat fik ikke ret mange personlige stemmer, men blev valgt, fordi han fik ca. 500 af vores partistemmer.

Som "tak" for, at vi dermed havde hjulpet ham ind i kommunalbestyrelsen, stak han en kniv i ryggen på os ved, at støtte Svend Kjærgaard, så denne mod alle indgåede aftaler kunne indtage borgmesterposten.

Bent Belling var hermed direkte årsag til at Socialdemokratiet mistede indflydelse

Bent Belling er i dag med ansvarlig for den politik der nu føres i Egedal kommune. En politik som vil fører Egedal længe og længere ud i en økonomisk krise. En krise der kun kan stoppes hvis der sker et skift i flertallet bag den økonomiske politik.

Ved at Bent Belling går og Margit Enderlein bliver, kan flertallet skifte.

Bent Belling er selvfølgelig smidt ud af Socialdemokratiet og bør derfor også afgive de stemmer, som rettelig tilhører Socialdemokratiet.

De mange socialdemokratiske partistemmer han har tiltaget sig, bruger han i øvrigt til oftest at stemme os ned.

Margit Enderlein fik langt flere personlige stemmer end Belling, så det er groft misbrug af valgloven, ganske uberettiget og absurd, hvis han nu fortsætter, mens Enderlein må stoppe.

Socialdemokraterne kræver igen vores stemmer tilbage fra Bent Belling og dermed hans afgang.