Ups, smed bilnøgle i affaldscontainer

En bilejer fra Kokkedal måtte søndag rekvirere Falck til at hente sin bil