Unges valg skal ikke bare være et valg

"Prøvevalget skal helst indgå i et skoleprojekt om kommunalpolitik," siger forslags-stilleren Helene Lund (SF)

Foto: Finn Due Larsen