Unges fritid kortlægges

I den kommende tid modtager alle unge fra 7. klasse til og med de 18 årige et spørgeskema, hvor de bliver bedt om at beskrive deres fritidsaktiviteter. Og så bliver de spurgt om, hvordan kommunen kunne blive et bedre sted at være ung.

Børneforvaltningen besluttede i august 2005 at kortlægge de unges behov for fritidsaktiviteter på den ene side – og kommunens tilbud på den anden – for at se, om disse to matcher hinanden godt nok.

Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af klubfolk, SSP, Ungdomsskolen samt medarbejdere fra Kultur- og Børneforvaltningen, og det er denne gruppe som nu udsender spørgeskema til de unge.

– Undersøgelsen er et direkte resultat af den nyligt reviderede børne- og ungepolitik, hvor der bl.a. står, at det er børneudvalgets mål at sætte fokus på de unges behov, at lytte til deres ønsker og krav og endelig at give dem medbestemmelse på indholdet i deres liv, forklarer børnedirektør Lina Thieden.

Som et led i styrkelsen af dialogen mellem politikerne og de unge, deltog repræsentanter for de unge således i Børneudvalgets møder i december.

Når spørgeskemaerne er bearbejdet, vil der foreligge en kortlægning i benyttelsen af de eksisterende fritidstilbud og forhåbentlig nogle forslag fra de unge til nogle nye tiltag. Disse resultater vil politikerne kunne medtage i det videre arbejde med en fælles koordinering af ungepolitikken for den nye Fredensborg Kommune.