Unge kan skubbes til at vælge billigere tandlæger

Tandlæger advarer mod at lade pris fortrænge kvalitet efter forsøg med målrettet prisinformation til unge.