Ungdomskriminalitet smitter af på flygtningedrenge

Det er risikabelt at placere flygtningefamilier i belastede kommuner, viser ny undersøgelse.