Ungdomskor synger i kirken til kulturnat

Foto: Morten Timm