Undrer sig over gamle våben

Når forsvarsministeren nævner gammel ammunition og militære aktiviteter på flyvestation, er det i modstrid med tidligere meldinger, siger Anna Bodil Hald

Foto: Finn Due Larsen

Også blandt natur-vennerne er der stor skuffelse over forsvarsministerens afvisning af at fjerne hegnet ved flyvestationen, før ejerforholdet er på plads.

Samtidig er der stor undren over, at der stadig skulle ligge gamle våben-rester på området. Den oplysning fik Anna Bodil Hald fra Værløse Naturgruppe og Danmarks Naturfredningsforening, da hun deltog i debatmødet med ministeren i Satellitten:

"Når forsvarsministeren nævner gammel ammunition og militære aktiviteter derinde, så er det i modstrid med hvad vi har fået at vide," siger Anna Bodil Hald.

"Fortier forsvaret mon over for Furesø kommune, at der er ukendt ammunition derinde? Betyder det, at der derfor skal ofres rigtig mange penge og tid på at få området gennemgået for ammunition? Det er dyrt. Er det det morgengaven indeholder?"

Anna Bodil Hald er derudover enig med byrådsmedlemmerne Preben Pettersson (S) og Ole Holleufer (V) i, at forsvarsministeren sammenblander genforhandling og landsplandirektiv, når hun mener at en åbning af området må vente på en afklaring af ejerforholdet.

"Åbning for offentligheden er uafhængig af ejerskab. For tiden er en del – fra Perimetervejen og udefter – civilt ejet, nemlig af Kuben, og dette område har forsvaret stadig besat for offentlighedens adgang."