Undgå tab når konjunkturerne vender

Foto: Kim Valentin

Det er naturligt at stræbe efter at få så stort et afkast af sin formue som muligt. Præcis hvornår dette slår over i grådighed, er ikke nemt at afgøre. Ikke desto mindre er appellen til grådighed tydelig på de finansielle markeder. Det er en del af forretningsmodellen for de fleste produkter at appellere til investorernes grådighed.