Undgå rotter i huset

Foto: Thomas Jensen

For husejerne gælder det først og fremmest at sørge for at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt, hvis man skal holde rotterne væk. Hønsegårde- og huse, kaninbure og lignende bør være rottesikrede for at holde skadedyrene væk. Hvis man ser en rotte eller spor efter en rotte, så skal man kontakte Frederikssund Kommune på 47 35 10 00. Kommunen har pligt til at foretage rottebekæmpelse og til at følge op på det. Der er to mand i Frederikssund Kommune med autorisation og viden om effektiv rottebekæmpelse – derunder at lægge gift og fælder ud. Som grundejer har man pligt til at sikre og renholde sin ejendom således, at rotternes levevilkår indskrænkes mest muligt. Sker der skader på ejendommen er det husejeren selv, der må betale for udbedingen. Kræver det reparation af kloaknettet uden for grunden, må kommunen betale.