Undersøger det lokale liv

Dansk Folkemindesamling er i samarbejde med bl.a. Roskilde Museum ved at afslutte spørgeskemaundersøgelsen Lokaleliv.dk, som findes på hjemmesiden www.lokaleliv.dk. Roskilde Museum håber, at rigtig mange fra museets ansvarsområde – dvs. Lejre og Roskilde Kommuner – vil besvare skemaet, inden undersøgelsen afsluttes efter nytår. Jo flere besvarelser, jo mere viden får museet og Folkemindesamlingen om livet på egnen anno 2010. Denne viden vil i fremtiden kunne medvirke til at fortælle spændende historier om det lokale liv i blandt andet Roskilde Museums udstillinger.