Undersøgelse konkluderer: Hyppig mobning på Herlufsholm

Der er flere ældre sager af en sådan alvor, at Herlufsholm-bestyrelsen bør reagere, mener advokat.

Der har været flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm, end der har været på det gennemsnitlige gymnasie, konkluderer rapport. (Arkivfoto).

Der har været flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm, end der har været på det gennemsnitlige gymnasie, konkluderer rapport. (Arkivfoto).

Foto: Anders Ole Olsen

Der har været flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm Skole end på andre gymnasier.

Det konkluderer en uvildig advokatundersøgelse, der har haft til formål at undersøge elevmiljøet på skolen i en periode fra august 2018 til 9. maj i år.

– Undersøgelsen understreger nødvendigheden af de forandringer og initiativer, der er iværksat på skolen, siger Gitte Nørgaard, der er rektor på skolen, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen giver anledning til at rette kritik mod skolens daværende rektor Flemming Zachariasen for i 2019 at nedtone resultaterne af en national trivselsundersøgelse.

– Det er glædeligt at se, at der generelt er god trivsel iblandt eleverne, sagde han dengang.

Han kritiseres for "ikke rettidigt og i tilstrækkelig grad at have gjort en indsats for at nedbringe niveauet af mobning".

Den daværende rektor har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen.

I den uvildige undersøgelse konkluderes det også, at der fortsat er et problem med mobning i 2022.

Undersøgelsen blev igangsat på bagkant af en TV 2-dokumentar, hvor flere tidligere elever stod frem med historier om grov mobning, vold og seksuelle krænkelser.

Den skulle redegøre for omfanget af denne slags hændelser.

I undersøgelsens rapport oplyses det desuden, at en række indberetninger, som vedrører tiden før den afgrænsede tidsperiode, er indkommet.

– Flere af disse indberetninger er af sådan en alvor og validitet, at den nuværende bestyrelse bør reagere på disse, lyder det.

Politiet er i færd med at undersøge i alt 14 sager om mulige forbrydelser begået på Herlufsholm Skole.

Det oplyser politiinspektør Kim Kliver Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ritzau. Sagerne angår vold, trusler og sædelighedsforbrydelser,

Advokatundersøgelsen understreger dog også, at ledelsen i den afgrænsede periode har slået ned på uønskede kulturer på skolen, når den er blevet gjort opmærksom på dem.

De tiltag, som er blevet indført, ventes da også at bidrage positivt til at "komme de konstaterede problemer med mobning og krænkelser til livs".

En trivselsundersøgelse har tidligere på året konkluderet, at enkelte lærere har været med til at skabe et utrygt arbejdsmiljø for skolens elever.

– I undervisningen beskrives dette at forekomme ved utryghedsfremmende og ydmygende kommunikation, hvor eleverne kan føle sig dumme, hvis de eksempelvis ikke svarer rigtigt på stillede spørgsmål, stod der i den rapport.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra rektor Gitte Nørgaard.

/ritzau/