Undersøgelse: Hvordan har du det så lige?

Kost- og motionsvaner, rygning og alkohol og ens psykiske velbefindende er nogle af de spørgsmål, som den store spørgeskemaundersøgelse kommer omkring. Foto Hans-Jørgen Johannesen.
Kost- og motionsvaner, rygning og alkohol og ens psykiske velbefindende er nogle af de spørgsmål, som den store spørgeskemaundersøgelse kommer omkring. Foto Hans-Jørgen Johannesen.

Hvordan har du det? Det spørgsmål – og mange andre – får 100.000 borgere i Region Hovedstaden fra i dag tilsendt med brev eller i E-boks. Den store spørgeskemaundersøgelse af danskernes sundhed, »Hvordan har du det?«, gennemføres nu for fjerde gang nationalt. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at målrette konkrete sundhedstilbud.

– Undersøgelsen er et af vores vigtigste værktøjer til at få viden om danskernes sundhed, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt hjælper os ved at svare. Undersøgelsen giver os et nuanceret billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe danskernes sundhed, netop fordi så mange mennesker fra alle grupper i samfundet fortæller, hvordan de har det. I lyset af corona-pandemien er det særligt vigtigt, at vi får et aktuelt overblik over vores sundhed i de enkelte kommuner og regioner, så forebyggelse og behandling af sygdom kan blive endnu bedre, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Da resultaterne fra den sidste undersøgelse i 2017 kom ud, pegede de blandt andet på, at rigtig mange unge føler sig ensomme. Den viden kunne den frivillige sociale ungdomsorganisation Ventilen, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, bære med sig i deres arbejde:

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i e-Boks eller med brev.

Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel.

De fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.

Kilde: Region Hovedstaden

Det ligger i kernen af undersøgelsen, at den opnåede viden skal omsættes til målrettede konkrete initiativer, som hjælper sundheden i bedre retning for os alle. Og det gør en forskel for en organisation som Ventilen, fortæller Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen:

– Som en organisation der i mere end 20 år har mødt og hjulpet nogle af de mange unge, der føler sig ensomme, er det en kæmpe hjælp at få ny og valid viden om emnet. Det, at der også kommer fokus på problemet i en undersøgelse som »Hvordan har du det« betyder meget af flere årsager. Det bekræfter og øger relevansen af vores arbejde og indsatser og giver os nogle tal for problemets desværre store omfang. Det kan vi bruge til at få politikere, fagfolk, institutioner, undervisere og ledere til at lytte – og til at prioritere at gøre noget ved det. Og ikke mindst giver det også ny viden, som vi kan bruge til at gøre vores eget arbejde bedre, men også til at ruste andre, siger han.

Undersøgelsen løber til og med 12. maj 2021, og svarer man inden da, deltager man i lodtrækningen om præmier. Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort i starten af 2022.