Underskuddet er blevet mindre hos Mermaid Nordic ApS

<p>Underskuddet er der stadig hos Mermaid Nordic ApS, men det er ikke så stort som i forrige regnskab.</p>