Underskuddet er blevet mindre hos KONGEALLE. HELSINGØR ApS

<p>Underskuddet er der stadig hos KONGEALLE. HELSINGØR ApS, men det er ikke så stort som i forrige regnskab.</p>