Underskuddet er blevet mindre hos KK Invest, Silkeborg ApS

<p>Der er fortsat negativt resultat hos KK Invest, Silkeborg ApS, men det er mindre end året før.</p>