Umage alliance danner flertal i Region Sjælland

Foto: Thomas Olsen +45 20471567
Foto Thomas Olsen 211117
  REGIONSRÅDSVALG REGION SJÆLLAND SORØ
Foto Thomas Olsen 211117 REGIONSRÅDSVALG REGION SJÆLLAND SORØ Copyright Lars Skov

Socialdemokraternes Heino Knudsen er ny regionsrådsformand i Region Sjælland med støtte fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance.

– Vi har en aftale, som vil sætte en ny retning for Region Sjælland. Vi vil gerne sikre flere behandlinger og flere opgaver bliver løst tættere på vores borgere i fremtiden. Vi vil gerne styrke den politiske styring, og vi vil gerne sætte et stort og styrket fokus på arbejdsmiljøet for vores mange tusinde medarbejdere i Region Sjælland, lød det fra Heino Knudsen, da han trådte ud efter fire timers forhandlinger med DF, LA og Enhedslisten.

I aftalen er der lagt op til etablering af lægedækning på skadestuerne i Roskilde iog Næstved døgnet rundt.

Der skal nedsættes et politisk styringsudvalg, der skal følge igangsætningen af Sundhedsplatformen i det sjællandske sundhedsvæsen tæt.

Der skal arbejdes på at sikre de politiske udvalg i regionen mere magt.

Blandt punkterne er også bedre samarbejde med kommunerne om forebyggelse, styrkelse af psykiatrien og nedsættelsen af et afbureaukratiseringsudvalg.

– Vi har fået skrevet stort set alt det, vi har ønsket, blandt andet omkring arbejdsmiljø og mere decentralt sundhedsvæsen i de politiske papirer, lød det fra Dansk Folkepartis Peter Jacobsen, der bliver næstformand i det nye regionsråd.

Både SF og DE Radikale var undervejs med i forhandlingerne. SF droppede helt ud kort før, det nye flertal, kunne præsentere deres aftale.

Ifølge SF fik man faktisk flere ønsker med i aftalen. Men partiet mente, at Socialdemokraterne burde have søgt et rent rødt flertal med de Radikale, som der faktisk akkurat var flertal for.

De Radikales Anne Møller Ronex forlod flere timer tidlgiere forhandlingerne.

– Det vi fik forelagt var for ukonkret og for lidt gennemarbejdet. Og den konstellation, der er dannet flertal ud fra, er en kop te, der vist taler for sig selv, Det kunne vi ikke se os selv i, siger Anne Møller Ronex.