Ulovlig forening i Søsum

Hans-Jørgen Jørgensen,

Skovvangsvej 26, Søsum, skriver:

Til formanden for Søsum Borger og Grundejerforening, Lars Gårn Hansen.

Vedrørende generalforsamlingen i Søsum Borger og Grundejerforening den 12. marts 2008. Efter gennemgang af foreningens vedtægter må jeg på det kraftigste forlange, at formand og bestyrelse retter sig efter disse.

På generalforsamlingen blev valg af bestyrelsesmedlemmer overhovedet ikke foretaget retsmæssigt, flere ikke-medlemmer stemte og et ikke-medlem stillede op til bestyrelsen og blev valgt. Dette kan man ikke byde medlemmer af foreningen.

Jeg har undersøgt om en generalforsamling er lovlig på disse vilkår, og dette er ikke tilfældet. Jeg må med stor beklagelse meddele, at generalforsamlingen ifølge forenings love er ugyldig. Formand og bestyrelse er ulovlig valgt, derfor må jeg betragte foreningen som ulovlig indtil en ny generalforsamling er afholdt. Dette forløb med ikke-betalende medlemmer skete også på generalforsamlingen i 2006 og 2007. Dirigenten bør sørge for at meddele, at generalforsamlingen den 12. marts 2008 ikke er lovlig og offentliggøre det i dagspressen og indkalde til en ny generalforsamling, hvor man sikrer sig, at de fremmødte er medlem og har betalt kontigent og derefter får udleveret et stemmekort.