“Uheldigt med utætheder”

Vejdirektoratet lover at udbedre utætheder, opsætte plader og foretage nye støjmålinger