Uforståelig opkrævning fra Holbæk Forsyning

I disse moderne tider med informationsteknik og højtuddannede mennesker til at forvalte den offentlige sektor – og ikke mindst til også at formidle, hvad der foregår på de offentlige kontorer – kan jeg ofte som almindelig borger undre mig over, hvor dårligt samspillet mellem systemer og borger egentlig er. Og af samme grund nærer jeg ikke blind tillid til, at jeg bliver betjent hverken ordentligt eller korrekt af systemet, heller ikke når systemet er Holbæk Kommune. For desværre optræder der jo generelt temmelig mange fejl i edb-programmer og -opgørelser m.v., så man ikke altid blindt kan stole på, at "det er nok i orden", uanset hvilken instans der står bag – offentlig som privat.

Jeg betaler som regel alle mine regninger og opkrævninger med en vis "betinget glæde", når jeg kan finde ud af, hvad det er, jeg skal betale for, og som jeg også kan forholde mig genkendende til. Men jeg studser som regel, hvis en opkrævning ikke er til at gennemskue eller forholde sig til, fordi der savnes forklaringer på, hvad det konkret vedrører, eller at afregningsposterne ikke ligefrem forekommer indlysende. Og jeg har da også kun med en vis "betinget glæde" anvist den opkrævning til betaling, som jeg senest har modtaget fra Holbæk Forsyning vedr. "Afregning af forbrugsafgifter".

Men er jeg mon den eneste, der ikke helt kan gennemskue, hvad det er, der skal betales for, og om det nu også er en korrekt opgørelse, som Holbæk Forsyning har barslet med?

For det første vedrører opgørelsen en afregningsperiode 01.10.2006-31.12.2007, altså mere end et års forbrugsperiode – og for det andet modregnes et indbetalt aconto-beløb for samme periode. Jeg kan ikke gennemskue, om jeg ikke allerede tidligere har afregnet forbrugsafgifter for en del af omhandlede periode og kan heller ikke uden videre forholde mig til, om det modregnede acontobeløb er i orden. Og for det tredje må jeg blindt forholde mig til, at de i opgørelsen anvendte satser er o.k., for jeg har ikke som tidligere fået medsendt noget takstblad.

Nuvel, det er jo sikkert alt sammen i skønneste orden – men jeg synes nu alligevel, at der savnes noget mere information vedrørende afregningsbilagets forudsætninger og konkrete indhold, så jeg som borger kan verificere en sådan opkrævning, som Holbæk Forsyning har udsendt. Eksempelvis har jeg ikke nogen idé om, hvad "Forbrug: 775" eller "Forbrug: 1000" er for en størrelse, fundet opgjort vedr. rottebekæmpelse – ligesom jeg har mere end svært ved at forholde mig til de informationer, der er optrykt under afsnittet "Specifikation af forbrugsbeløb afgifter og moms:". Der er ganske enkelt tale om for dårlig formidling af, hvordan det hele skal forstås. Ja, ærlig talt ville jeg såmænd have været lige godt stillet, hvis jeg bare havde fået et indbetalingskort tilsendt, udvisende det endelige afregningsbeløb! Men nej, jeg forlanger, at der bliver gjort noget ud af at give borgerne en anstændig og forståelig indsigt i, hvad kommunen tillader sig at opgøre og opkræve. Det er vel egentlig ikke for meget forlangt, vel?

Man bliver for øvrigt ikke spor bedre informeret ved at klikke ind på www.holbaeknettet.dk.

Frank Madsen

Klostervænget 5

Tølløse