Udvalg tog orientering om Farremosen til efterretning

Klima- og Miljøudvalget fik orientering om geologi og grundvandsforhold på møde 6. november

Foto: Michael Braunstein