Udskudt ejendomsskat dræner kommunekassen

Hørsholm Kommune søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at optage et lån på godt 35 millioner kroner til at dække udskudte ejendomsskatter, som hidtil er blevet finansieret via amtet.

Foto: Joan Færch

HØRSHOLM: Hørsholm Kommune skal betale godt 35 millioner kroner tilbage til 'boet' efter Frederiksborg Amt. Beløbet dækker over udskudte ejendomsskatter for godt 46 millioner kroner fratrukket knap ni millioner kroner af amtets formue, som tilfalder Hørsholm Kommune. Pensionister har ret til at udskyde deres ejendomsskat og hidtil er "gabet" i kommunekassen blevet dækket af Frederiksborg Amt, der finansierede beløbet med et 25-årigt lån. I Hørsholm Kommune løber de udskudte ejendomsskatter op i seks-otte millioner kroner om året og det er den regning kommunen nu bliver præsenteret for samtidig med, at kommunen ikke har fået samme adgang til at optage lån, som amtet tidligere havde. Ikke fået del af lånekagen