Udlært som chauffør

Værslev: Casper Myjak Andersen, Skovbakkerne i Værslev, har bestået sin svendeprøve som chauffør på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre.